Aktuálně

OPATŘENÍ PRO BOHOSLUŽBY V NOVÉM NOUZOVÉM STAVU

S účinností od 1. do 21. března 2021 platí současně mimořádná opatření podle usnesení vlády ČR ze dne 26. února (zde) a Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února (zde).
I nadále se od 1. do 21. března může bohoslužeb účastnit jen tolik věřících, kolik obsadí nejvýše 10 % míst k sezení v daném bohoslužebném prostoru. Pro farní kostel v Melči to znamená 60 osob; pro farní kostely v Moravici a v Radkově 20 osob a pro kapli v Domoradovicích 8 osob.

„Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.“

Zároveň podle nařízení Ministerstva zdravotnictví platí, že účastníci bohoslužeb mají po celou dobu nasazený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC. Látková rouška, šála nebo šátek nejsou v interiéru kostela dostačující.

V návaznosti na uvedená opatření a na špatnou epidemiologickou situaci dále v našich farnostech platí následující:

► Pro účast na nedělních bohoslužbách (kromě farního kostela v Radkově) je třeba se dopředu zapsat na rezervační seznam. Rezervační seznamy jsou na stolku pod kůrem. Důrazně vybízíme, aby se bohoslužeb účastnil jen ten, kdo se zapsal na seznam. Místo na nedělní bohoslužbě je možné si rezervovat také telefonicky na čísle 733 45 96 96. Účast na mši svaté ve všední dny je bez rezervace.
► Všichni účastníci bohoslužby mají respirátor, popř. chirurgickou roušku, nasazený po celou dobu. Platí to také pro čtenáře a kazatele. Zpěv při bohoslužbě je povolen pouze tomu, kdo zpívá z kůru.
► Svaté přijímání je podáváno jen na ruku.
► Ve zpovědnici při svátosti smíření mají kněz i kajícník nasazený respirátor. Pro velikonoční zpověď farníci ať využijí celé postní období. Je velmi nepravděpodobné, že bude možné před Velikonocemi uspořádat zpovědní dny, kde by došlo k velké koncentraci lidí. Zpovídá se půl hodiny před každou mší svatou a ve čtvrtek také navíc v Melči od 17.30 do 18.15 h.
telefon:
733 459 696
e-mail:
rkf.melc@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one