Domu

Zpřísněná vládní opatření se od pátku dotknou i našeho farního života

Vládní opatření prodloužena do 22. ledna 2021

  Vláda dnes (7. ledna 2021) na svém zasedání prodloužila platnost stávajících opatření proti šíření koronaviru až do konce nouzového stavu, tj. do 22. ledna 2021.

  Pro život našich farností to i nadále znamená omezený počet účastníků na bohoslužbě (obsazenost max. 10 % kapacity míst na sezení v daném prostoru). Zůstává dál v platnosti, že bohoslužeb se může zúčastnit v Melči 60 osob, v Moravici 20, v Radkově 20 a v kapli v Domoradovicích nejvýše 7-8 osob.

  Svou účast na nedělních a svátečních bohoslužbách je třeba si rezervovat předem zápisem v archu vždy po mši sv. nebo telefonicky v úterý a ve čtvrtek od 17.00 do 17.30 h (v Radkově není potřeba). Přednost na nich bude mít rodina (automaticky má rezervována 3 místa), která má zamluvený úmysl (podobně tomu bude v Domoradovicích).

  Účast na bohoslužbách ve všední dny, kromě kaple v Domoradovicích, je bez rezervace.


  Aktuálně platný rozpis bohoslužeb naleznete v sekci „Bohoslužby a oznámení“.

Zpovídání před vánočními svátky 2020

   Srdečně zvu všechny farníky ke svátosti smíření před letošními svátky.
   Zvu také ty, kteří snad dlouhou dobu otálejí se zpovědí, ať už ze strachu, studu nebo jiných důvodů. Papež František často vyzývá: „Nebojte se zpovědi. Je to sám Bůh, který nás čeká.“
   Rozpis zpovídání naleznete níže.

 

Zpovídání před vánočními svátky 2020

   Srdečně zvu všechny farníky ke svátosti smíření před letošními svátky.
  Zvu také ty, kteří snad dlouhou dobu otálejí se zpovědí, ať už ze strachu, studu nebo jiných důvodů. Papež František často vyzývá: „Nebojte se zpovědi. Je to sám Bůh, který nás čeká.“
   
   úterý, 22. 12. 2020 - Domoradovice - 16.45-17.15
   středa, 23. 12. 2020 - Melč - 9.00-10.00

Zpovídání před vánočními svátky 2020.jpg
Zpovídání před vánočními svátky 2020.jpg
Vánoční zpověď

Vánoční zpověď

Vítejte na našich farních stránkách.
 

Jsme společenstvím pokřtěných mužů a žen, kteří se hlásí ke katolické církvi a žijí spolu na konkrétním místě. Vytváříme dohromady farnosti, nebo chcete-li jinak farní společenství.

Sdílíme se všemi lidmi kolem nás každodenní život, jeho radosti i starosti. Učíme se ho prožívat ve světle Ježíšova slova, které nacházíme v Bibli. Bereme vážně slova, ve kterých nám Ježíš říká: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,19-20).

Vším, co jsme, děláme a říkáme, chceme lidem sdělit, že Bůh má rád opravdu všechny, že Ježíš Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých a odpustil nám naše hříchy. A konečně že Ježíš je živý, přítomný, je naším Pánem. Věříme, že i když jsme různí, Ježíš nás pozval, abychom žili spolu a měli se mezi sebou rádi. Máme naději na věčný život.

Náš křesťanský život se opírá o vyznání víry, které sdílíme s celou církví, o společné slavení svátostí. Usilujeme o poctivý život podle Božího slova, modlíme se, vytváříme společenství, slovem i skutkem zvěstujeme Boží lásku.

Jsme otevřeným společenstvím pro každého, kdo se chce přidat, koho oslovilo Ježíšovo slovo.
 

Pokud jste nějakou informaci nenašli, dejte nám vědět, abychom to napravili. Také vítáme jakýkoliv dobrý nápad či postřeh. 

   Každý kněz jako člověk opustil svůj domov a šel tam, kam ho poslal biskup. Zřekl se své vlastní rodiny, aby žil pro Boha a pro farnost. Jeho úkolem je tedy starat se o farní společenství, které mu svěřil otec biskup. Chce vytvářet spolu s farníky rodinu, ve které by uprostřed žil Pán Ježíš a která by pak už svou existencí oslovovala a přitahovala ostatní k Bohu.
   Má zodpovědnost za hlásání evangelia a katechezi, náboženskou výuku a katolickou výchovu. Stará se, aby Eucharistie byla středem farního společenství, aby věřící často přijímali svátosti a žili z Božího slova. Snaží se farníky poznávat a navštěvovat a mít účast také na jejich starostech a problémech. Chce být také otevřený pro všechny - pro děti i rodiče, pro svobodné i manžele, pro mladé i nejstarší, pro zdravé i nemocné, pro věřící i pro nevěřící či hledající.

   Nebojte se mne kdykoli kontaktovat, chci tu být opravdu stále pro Vás. Chci sloužit nejen těm, kteří přicházejí do kostela, ale i těm, kteří mezi nás nemohou přijít, ať už jsou to nemocní doma či v nemocnici. Rád Vás přijmu i na faře nebo přijdu za Vámi, když mne pozvete.
   Prosím také o trpělivost se mnou, s mými slabostmi a omezeními. Jsem také jen člověk. Těším se i na Vaše připomínky, návrhy, ale také na Vaši spolupráci. Jedině společně s Vámi můžu splnit své poslání, které mám já i Vy.

 

R. D. Mgr. Peter Augustín Kerak
farář farnosti Melč
administrátor exc. (= excurrendo - dojíždějící správce) farnosti Moravice a farnosti Radkov

tel.: 733 459 696
e-mail: rkf.melc@gmail.com

farní kostel Melč
paní Marie Lebedová
tel.: 774 309 162

farní kostel Moravice
pan Josef Stružík


farní kostel Radkov
paní Alžběta Říčná a Bronislava Mikušová
tel.: 737 129 139


kaple Životské Hory
kaple Lhotka u Litultovic
pan Václav Čermín st.
tel.: 607 222 010


kaple Domoradovice
pan Jan Hrbáč

farář
Peter Augustín Kerak

farář

Peter Augustín Kerak
733 459 696
rkf.melc@gmail.com

 
telefon:
733 459 696
e-mail:
rkf.melc@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one