Lidé ve farnostech

   Každý kněz jako člověk opustil svůj domov a šel tam, kam ho poslal biskup. Zřekl se své vlastní rodiny, aby žil pro Boha a pro farnost. Jeho úkolem je tedy starat se o farní společenství, které mu svěřil otec biskup. Chce vytvářet spolu s farníky rodinu, ve které by uprostřed žil Pán Ježíš a která by pak už svou existencí oslovovala a přitahovala ostatní k Bohu.
   Má zodpovědnost za hlásání evangelia a katechezi, náboženskou výuku a katolickou výchovu. Stará se, aby Eucharistie byla středem farního společenství, aby věřící často přijímali svátosti a žili z Božího slova. Snaží se farníky poznávat a navštěvovat a mít účast také na jejich starostech a problémech. Chce být také otevřený pro všechny - pro děti i rodiče, pro svobodné i manžele, pro mladé i nejstarší, pro zdravé i nemocné, pro věřící i pro nevěřící či hledající.

   Nebojte se mne kdykoli kontaktovat, chci tu být opravdu stále pro Vás. Chci sloužit nejen těm, kteří přicházejí do kostela, ale i těm, kteří mezi nás nemohou přijít, ať už jsou to nemocní doma či v nemocnici. Rád Vás přijmu i na faře nebo přijdu za Vámi, když mne pozvete.
   Prosím také o trpělivost se mnou, s mými slabostmi a omezeními. Jsem také jen člověk. Těším se i na Vaše připomínky, návrhy, ale také na Vaši spolupráci. Jedině společně s Vámi můžu splnit své poslání, které mám já i Vy.

 

R. D. Mgr. Peter Augustín Kerak
farář farnosti Melč
administrátor exc. (= excurrendo - dojíždějící správce) farnosti Moravice a farnosti Radkov

tel.: 733 459 696
e-mail: rkf.melc@gmail.com

farní kostel Melč
paní Marie Lebedová
tel.: 774 309 162

farní kostel Moravice
pan Josef Stružík


farní kostel Radkov
paní Alžběta Říčná a Bronislava Mikušová
tel.: 737 129 139


kaple Životské Hory
kaple Lhotka u Litultovic
pan Václav Čermín st.
tel.: 607 222 010


kaple Domoradovice
pan Jan Hrbáč

telefon:
733 459 696
e-mail:
rkf.melc@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one