Maria Talhof

   Kousek od obce Melč, pod osadou Filipovice, leží malebné údolí Maria Talhof („Talhof“ - původní německý název - znamená „údolní dvůr“). Před více než 250 lety zde byla vybudovaná malá kaplička - podle tradice - na poděkování za zázračné uzdravení malého dítěte.
   Za staletí tudy určitě prošlo mnoho lidí, poutníků, věřících z Filipovic do Radkova na bohoslužby (někdy vezli na voze i své drahé zesnulé). Kaplička však postupně upadala v zapomenutí, ale zničena nebyla.
   Tři kříže, které stávaly v její blízkosti, byly za komunismu zničeny - dva vyvrácené, prostřední sťatý ležel na zemi.
   V roku 1994 do Melče nastoupil jako farář R. D. Josef Kaszper, kterému farníci brzy o kapličce řekli a zavedli ho k ní. Rozhodl se tedy v údolí kříž znovu vztyčit, postavit křížovou cestu, vybudovat dřevěný oltář a obnovit tradici poutního místa. S obnovou mu pomáhali mnozí dobří lidé z farnosti.
   Po obnově bylo poutní místo Maria Talhof 14. září 1996 požehnáno olomouckým kanovníkem ThDr. Františkem Poláškem. Vrchol dřevěného přístřešku pro slavení bohoslužeb zdobí verš žalmu „Chvalte Boha v jeho svatyni“.
   Toto místo nás zve k návštěvě, k procházce, k odpočinku, k osvěžení pramenitou vodou, k tichému zamyšlení nad tím, na co v ruchu a shonu všedního dne nezbývá čas. Přijměte pozvání, ať se toto místo dotkne i Vašeho srdce a zanechá v něm stopu.Hlavní poutě se konají obvykle v tyto termíny:
1) památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie (zasvěcení původní kaple) – 
pohyblivé datum
2) svátek Povýšení svatého kříže (14. září) – výročí posvěcení obnoveného poutního místa

Mše svatá bývá v 14.30 h.
V případě nepříznivého počasí je mše sv. v stejném čase v kostele sv. Antonína Paduánského v Melči.


V letošním jubilejním roce (25. výročí znovuposvěcení) máme plán slavit:
1) v sobotu 12. 6. 2021
2) v neděli 19. 9. 2021

 

 

telefon:
733 459 696
e-mail:
rkf.melc@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one