O nás

Vítejte na našich farních stránkách.
 

Jsme společenstvím pokřtěných mužů a žen, kteří se hlásí ke katolické církvi a žijí spolu na konkrétním místě. Vytváříme dohromady farnosti, nebo chcete-li jinak farní společenství.

Sdílíme se všemi lidmi kolem nás každodenní život, jeho radosti i starosti. Učíme se ho prožívat ve světle Ježíšova slova, které nacházíme v Bibli. Bereme vážně slova, ve kterých nám Ježíš říká: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,19-20).

Vším, co jsme, děláme a říkáme, chceme lidem sdělit, že Bůh má rád opravdu všechny, že Ježíš Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých a odpustil nám naše hříchy. A konečně že Ježíš je živý, přítomný, je naším Pánem. Věříme, že i když jsme různí, Ježíš nás pozval, abychom žili spolu a měli se mezi sebou rádi. Máme naději na věčný život.

Náš křesťanský život se opírá o vyznání víry, které sdílíme s celou církví, o společné slavení svátostí. Usilujeme o poctivý život podle Božího slova, modlíme se, vytváříme společenství, slovem i skutkem zvěstujeme Boží lásku.

Jsme otevřeným společenstvím pro každého, kdo se chce přidat, koho oslovilo Ježíšovo slovo.
 

Pokud jste nějakou informaci nenašli, dejte nám vědět, abychom to napravili. Také vítáme jakýkoliv dobrý nápad či postřeh. 
telefon:
733 459 696
e-mail:
rkf.melc@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one